THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Huyện Mê Linh đẩy mạnh quan tâm chế độ, chính sách cho người lao động
Ngày đăng 05/03/2019 | 08:31  | Lượt xem: 599

Với mục đích quan tâm chăm lo, nâng cao mức thu nhập, đảm bảo các chế độ, quyền lợi cho người lao động, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; ngày 27/02/2019, UBND huyện Mê Linh ban hành văn bản số 457/UBND-LĐTBXH đề nghị Ban Giám đốc các Công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện một số nội dung:

Thực hiện chi trả tiền lương theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; khuyến khích các công ty, doanh nghiệp tăng lương, thưởng góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động; kịp thời giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động (như tiền lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…). Quan tâm chăm lo, cải thiện điều kiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ… Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động; vận động công nhân, người lao động của đơn vị không tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh./.

Chi tiết văn bản xem tại đây

                                                                                Nguyễn Tình