THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 17:18  | Lượt xem: 1813

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây và mẫu sơ yếu lý lịch tại đây./.