THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 17:20  | Lượt xem: 1914

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Mê Linh năm 2019

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây và mẫu phiếu đăng ký tại đây./.