THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần WOODSLAND tại lô số 11, Khu công nghiêp Quang Minh, huyện Mê Linh
Ngày đăng 10/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 261

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7033/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần WOODSLAND tại lô số 11, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết Quyết định tại đây./.