THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/01/2019 | 16:30  | Lượt xem: 296

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 02/TB-PTQĐ về việc mười tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng và Tổ dân phố số 6, số 9 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết nội dung Thông báo và tài liệu kèm theo tại đây./.