THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 14:18  | Lượt xem: 1020

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 95/TB-UBND về việc thi tuyển công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh năm 2019

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.