THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày đăng 26/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 310

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 47/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất tại xã Tiến Thắng và thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.