THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất đấu giá tại huyện Mê Linh
Ngày đăng 05/04/2019 | 16:00  | Lượt xem: 2806

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 09/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất đấu giá tại các xã: Tiến Thịnh, Tam Đồng, Thanh Lâm và Kim Hoa, huyện Mê Linh.

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.