THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dung công chức cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 17:08  | Lượt xem: 7
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Huyện ủy Mê Linh có Thông báo số 1434-TB/HU về việc tuyển dung công chức cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Mê Linh năm 2019.

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 08:00  | Lượt xem: 2453
Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các mô thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:30  | Lượt xem: 4227
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:30  | Lượt xem: 441
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp...

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:00  | Lượt xem: 3275
Ngày 13/5/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 993/HD-BCĐ về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Thông báo tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:00  | Lượt xem: 4266
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 192/TB-UBND về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mê Linh năm 2019

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 02:02  | Lượt xem: 5348
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019

Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 2910
Ngày 13 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 189/TB-UBND về việc iểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Thông báo bán thanh lý tài sản vật tư thu hồi dự án Di chuyển hệ thống các tuyến điện trung, hạ thế liên quan đến phạm vi xây dựng đường trục trung tâm đô thị mới Mê Linh

Ngày đăng 10/05/2019 | 04:00  | Lượt xem: 4697
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Hội đồng thanh lý tài sản (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh) có Thông báo số 13/TB-HĐTLTS về việc bán thanh lý tài sản vật tư thu hồi dự án Di chuyển hệ...

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 08:30  | Lượt xem: 748
Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 186/TB-UBND về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành...

Quy trình xử lý bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng 26/04/2019 | 05:48  | Lượt xem: 4398
Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Văn bản số 1048/UBND-KT chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện Quy trình xử lý bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục; người đủ điều kiện dự thi công chức xã

Ngày đăng 25/04/2019 | 02:00  | Lượt xem: 4431
Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục;...

Đăng ký chương trình "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019

Ngày đăng 25/04/2019 | 10:00  | Lượt xem: 1670
Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Văn bản số 1049/UBND-KT về việc triển khai đăng ký chương trình "Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng...

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiến Thịnh và xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Ngày đăng 24/04/2019 | 10:00  | Lượt xem: 1405
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 10/TB-PTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại thôn Yên Giáp, xã Tiến Thịnh và thôn Bạch...

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tam Đồng và xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

Ngày đăng 24/04/2019 | 09:30  | Lượt xem: 2142
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 11/TB-PTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng và thôn Mỹ Lộc,...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã và phiếu dự tuyển viên chức giáo dục của huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 08:30  | Lượt xem: 1574
Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Ban Thu hồi sơ và Tiếp nhận phiếu có Thông báo số 01/TB-BTHSTNP về kết quả tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã và phiếu dự tuyển viên chức giáo dục của huyện Mê Linh...

Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 17/04/2019 | 05:30  | Lượt xem: 2064
Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội (số liệu tính hết ngày 31/3/2019)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 09/04/2019 | 08:30  | Lượt xem: 2111
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh có Văn bản số 58/HĐND-VP về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Theo đó các đại biểu Quốc hội thành phố...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất đấu giá tại huyện Mê Linh

Ngày đăng 05/04/2019 | 04:00  | Lượt xem: 1762
Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 09/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất đấu giá...

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 08:00  | Lượt xem: 2198
Ngày 29/3/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 647/SNV-CCVC về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.
Hiển thị 1 - 20 trong 35 kết quả.