DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
2 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Cấp Huyện Công thương
3 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
4 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
5 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
6 Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho Phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhật cộng đồng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
7 Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị sâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
8 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
9 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
10 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
11 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
12 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
13 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
16 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
17 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
18 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
19 Cấp lại; điều chỉnh giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
20 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH