THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực
Từ khóa
Stt Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phòng Văn hóa thông tin

Văn hóa Thông tin
2 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Phòng Văn hóa thông tin

Văn hóa Thông tin
3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Văn hóa Thông tin
4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
5 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. UBND Cấp Huyện Tư pháp
6 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
7 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Cấp Huyện Tư pháp
8 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) UBND Cấp Huyện Nông nghiệp
9 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND Cấp Huyện Tư pháp
Top