DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Loại thủ tục Lao Động - TBXH
Cơ quan thực hiện UBND Cấp Huyện
Trình tự thực hiện Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúxã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số103/2017/NĐ-CP .

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận.
Đối tượng thực hiện Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.
Lệ phí Theo quy định.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở
Cơ sở pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.