DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị sâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
Loại thủ tục Lao Động - TBXH
Cơ quan thực hiện UBND Cấp Huyện
Trình tự thực hiện

- Cán bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cấp xã nhận hồ sơ của đối tượng, nộp về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện;

- Phòng Lao động TBXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình có xác nhận của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố (cụ thể: Gia đình có trẻ hoặc bản thân trẻ em đi lang thang, trẻ em phai lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại nguy hiểm phải làm đơn đề nghị và cam kết không tái đi lang thang hoặc lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại; đối với các trường hợp trẻ em sống trong cơ sở bảo trợ thì đơn đề nghị gửi đến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, giải quyết. Riêng đối với trẻ em bị xâm hại tình dục không nhất thiết phải làm đơn, căn cứ hồ sơ trẻ em và xác nhận của UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội làm thủ tục trình UBND cấp huyện Quyết định hỗ trợ);

- Danh sách đề nghị của UBND cấp xã

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.