DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Loại thủ tục Lao Động - TBXH
Cơ quan thực hiện UBND Cấp Huyện
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

+ Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Tranh chấp lao động về quyền.
Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2012.