DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Loại thủ tục Lao Động - TBXH
Cơ quan thực hiện UBND Cấp Huyện
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

+ Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. 
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Người sử dụng lao động
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Không quy định
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.
Cơ sở pháp lý Bộ luật Lao động 2012.