DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ
Loại thủ tục Lao Động - TBXH
Cơ quan thực hiện UBND Cấp Huyện
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã. UBND cấp xã xác nhận vào mẫu Giấy xác nhận và trả kết quả cho công dân.

+ Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của của UBND huyện, nhận phiếu hẹn có ghi thời gian trả kết quả.

+ Bước 3: Phòng Lao động- TBXH cấp huyện thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị chứng nhận (nếu có)

- Giấy chứng nhận, công nhận là Người có công

Đối với trường hợp xác nhận là con của người có công:

- Hộ khẩu hoặc Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy xác nhận đối tượng hưởng chế độ ưu đãi giáo dục - đào tạo của UBND cấp xã (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội