DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
201 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
202 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
203 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND Cấp Huyện Công thương
204 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
205 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép SX rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Cấp Huyện Công thương
206 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Cấp Huyện Công thương
207 Đăng ký khi hợp tác xã tách UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
208 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
209 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Cấp Huyện Công thương
210 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
211 Đăng ký khi hợp tác xã chia UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
212 Công nhận Hiệu trưởng, Hiệu phó đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục UBND Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
213 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
214 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
215 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi UBND Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
216 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
217 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi UBND Cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
218 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh
219 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng UBND Cấp Huyện Văn hóa Thông tin
220 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND Cấp Huyện Đăng ký kinh doanh