DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
22 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
23 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng): UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
24 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng): UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
25 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
26 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
27 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
28 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
29 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
30 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
31 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
32 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
33 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
34 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
35 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
36 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
37 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
38 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
39 Mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân người có công UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
40 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng chết UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH