DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
42 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
43 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
44 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
45 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
46 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
47 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
48 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
49 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
50 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
51 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
52 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
53 Thẩm định hồ sơ đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
54 Xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
55 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
56 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
57 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
58 Thẩm định hồ sơ người đề nghị xác nhận liệt sỹ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
59 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH
60 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ UBND Cấp Huyện Lao Động - TBXH