DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
2 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
4 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
5 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
7 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
8 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
9 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
10 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng): UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
11 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
12 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
13 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
14 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi): UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
15 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
16 Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
17 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại sổ bảo trợ xã hội UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
18 Xác nhận đơn xin giám định sức khỏe đối với con hộ nghèo, người tàn tật cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người bị nhiễm chất độc hóa học. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
19 Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
20 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã