DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
42 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
43 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
44 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
45 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
46 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
47 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
48 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
49 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
50 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
51 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
52 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
53 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
54 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
55 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
56 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
57 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
58 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
59 Giám định vết thương còn sót UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
60 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã