DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
62 Thực hiện việc giải trình UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
63 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
64 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
65 Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
66 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
67 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
68 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
69 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
70 Xử lý đơn tại cấp xã UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
71 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
72 Tiếp công dân tại cấp xã UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
73 Giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
74 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã UBND Cấp Xã Thanh Tra - Xã
75 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
76 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
77 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
78 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
79 Xác nhận liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
80 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã