DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
82 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ Gia đình liệt sỹ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
83 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND Cấp Xã Địa chính - Môi Trường - Xây dựng cấp Xã
84 Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
85 Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
86 Tham vấn ý kiến đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết UBND Cấp Xã Địa chính - Môi Trường - Xây dựng cấp Xã
87 Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND Cấp Xã Địa chính - Môi Trường - Xây dựng cấp Xã
88 Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất. UBND Cấp Xã Địa chính - Môi Trường - Xây dựng cấp Xã
89 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
90 Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
91 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. UBND Cấp Xã Địa chính - Môi Trường - Xây dựng cấp Xã
92 Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
93 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
94 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
95 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
96 Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
97 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
98 Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
99 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
100 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã