DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
122 Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
123 Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
124 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
125 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
126 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
127 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới) UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
128 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh). UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
129 Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật. UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
130 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
131 Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên (của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân). UBND Cấp Xã Nông nghiệp - Công thương cấp Xã
132 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Cấp Xã Giáo dục, Đào tạo cấp Xã
133 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Cấp Xã Giáo dục, Đào tạo cấp Xã
134 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại UBND Cấp Xã Giáo dục, Đào tạo cấp Xã
135 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Cấp Xã Giáo dục, Đào tạo cấp Xã
136 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Cấp Xã Giáo dục, Đào tạo cấp Xã
137 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Cấp Xã Văn hóa thông tin - Xã
138 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản UBND Cấp Xã Văn hóa thông tin - Xã
139 Công nhận “Gia đình văn hóa” UBND Cấp Xã Văn hóa thông tin - Xã
140 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện). UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã