Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại xã Tam Đồng

01/12/2020 | 19:30

Chiều ngày 01/12/2020, đồng chí Lê Văn Khương – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 tại xã Tam Đồng. Cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo các phòng, ban: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Chi cục thuế Mê Linh; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – đoàn thể và các cán bộ có liên quan của xã Tam Đồng.

(Đ/c Lê Văn Khương – PCT HĐND huyện chủ trì buổi giám sát)

Báo cáo với Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND xã Tam Đồng cho biết: Thực hiện Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện và Quyết định số 4868/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2020; xã Tam Đồng đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. Kinh tế của xã được duy trì tương đối ổn định, tiếp tục có bước phát triển. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được các hộ dân tích cực hưởng ứng (đã lập 57 hồ sơ đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng); chi ngân sách đạt 95%; cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; văn hóa – xã hội có chuyển biến, 90,3% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 100% thôn đạt “thôn văn hóa”; các trường học được quan tâm đầu tư khang trang, sạch đẹp theo chuẩn quốc gia; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

(Đ/c Nguyễn Văn Huỳnh – Chủ tịch UBND xã Tam Đồng trình bày báo cáo)

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát có 9 lượt ý kiến đề nghị xã làm rõ như: Thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kết quả giải quyết đơn thư, công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác giáo dục đào tạo… Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thay mặt xã đã tiếp thu, làm rõ các nội dung theo kiến nghị của thành viên trong Đoàn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện có ý kiến: Năm 2020, mặc dù đại dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và bùng phát mạnh trên thế giới; đến nay, Việt Nam ghi nhận 4 đợt lây nhiễm trong cộng đồng, riêng huyện Mê Linh có 01 đợt. Tuy nhiên, được sự vào cuộc tích cực của các cấp và Nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Tam Đồng tiếp tục phát triển; các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt và vượt; an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được xã triển khai kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng ủy – HĐND – UBND xã phát huy kết quả đạt được; tiếp tục tập trung chỉ quyết liệt để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2021 đảm bảo phù hợp, khả thi. Tập trung xử lý dứt điểm đơn thư, nhất là các vụ việc kéo dài. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/9/2020. Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy về lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

                                                                                       Nguyễn Tình

Top