Thường trực HĐND huyện Mê Linh làm việc với Thường trực HĐND xã Tự Lập

19/04/2019 | 17:48

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 19/4/2019, Thường trực HĐND huyện Mê Linh tổ chức buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Tự Lập để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Tự Lập trong năm 2018, 3 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phùng Minh Chiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

\Đồng chí Phùng Minh Chiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã Tự Lập tiếp tục được đổi mới, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm được triển khai hiệu quả: Tổ chức thành công 02 kỳ họp đúng quy định pháp luật, ban hành 11 Nghị quyết, một số Nghị quyết nổi bật như Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tự Lập đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000. Thực hiện 02 cuộc giám sát chuyên đề về thu khoán đấu thầu đất công ích, thu khác; về giải quyết chế độ chính sách xã hội đối với người có công, chế độ bảo trợ xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các cuộc tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng quy định, công tác tiếp dân của Thường trực HĐND xã được duy trì. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu được tiến hành đảm bảo, công khai, đúng quy trình. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với UBND, UBMTTQVN xã được thực hiện chặt chẽ…

Đồng chí Đoàn Văn Tuyến – Phó Chủ tịch HĐND xã Tự Lập phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, các Ban HĐND xã tổ chức hoạt động giám sát còn chậm so với thời gian kế hoạch; hoạt động thẩm tra, hoạt động chất vấn tại kỳ họp còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận việc triển khai các chương trình giám sát, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, hoạt động chất vấn, giải trình…nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND xã trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Minh Chiến - Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND xã Tự Lập, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà HĐND xã Tự Lập cần triển khai thực hiện trong thời gian tới đó là: Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã trong hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã; Thường trực HĐND xã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, đúng luật, đổi mới công tác điều hành, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, làm tốt công tác điều hòa, phối hợp trong hoạt động với các Ban và các đại biểu HĐND xã; thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát; duy trì công tác tiếp công dân theo quy định. Các Ban HĐND xã chủ động trong hoạt động, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban, nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát, chất lượng công tác thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND xã theo quy định./.

                                                                                          Phạm Hường

Top