TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố kiểm tra giám sát tại huyện Mê Linh
Ngày đăng 03/04/2019 | 09:29  | Lượt xem: 18697

Sáng ngày 29/3/2019, tại xã Chu Phan, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã có buổi kiểm tra giám sát tại huyện Mê Linh về tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong 3 tháng đầu năm 2019, phòng giao dịch NHCSXH huyện Mê Linh đã tham mưu Ban đại diện NHCSXH huyện thực hiện giải ngân 29,6 tỷ đồng, với 838 lượt khách hàng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp hơn 10 ngàn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Công tác giao dịch được duy trì ổn định tại 18/18 xã trên địa bàn huyện. Mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 ngày giao dịch cố định tại các xã, đã tiết giảm chi phí xã hội, thời gian đi lại cho nhân dân. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm có ý nghĩa rất lớn đối với người nghèo, nhằm từng bước tạo cho người nghèo có ý thức dành dụm tiền tiết kiệm để tạo vốn tự có và quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã được đầu tư cho vay đúng đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhiều mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại, VAC của các hộ gia đình đã góp phần quan trọng vào mục tiêu nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương như mô hình kinh tế hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Tự Lập, Thạch Đà, Vạn Yên, Hoàng Kim, Chu Phan; mô hình trồng hoa, cây ăn quả tại các xã Chu Phan, Tráng Việt, Thạch Đà, Tiền Phong, Đại Thịnh,...

Thông qua nguồn vốn tín dụng đã góp phần giúp 200 hộ thoát được nghèo, 200 hộ vay vốn tiếp tục vay vốn đầu tư chống tái nghèo; tạo thêm được hơn 300 lao động có việc làm ổn định và hơn 400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để các hộ dân có điều kiện sống tốt hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh trong sinh hoạt.

                                                  Ngô Hà