TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Huyện Mê Linh ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 03/04/2019 | 09:34  | Lượt xem: 20733

Ngày 1/4/2019, cùng với cả nước, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mê Linh năm 2019 tham dự Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Kim Hoa.

Đ/c Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Mê Linh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Kim Hoa.

Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.

Đây cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra. Thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

          Điều tra viên xã Kim Hoa ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả công đoạn của tổng điều tra

Để công tác thu thập thông tin tại địa bàn từ ngày 01 đến 25/4 đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Bùi Xuân Quang đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch nhằm thu thập thông tin dân số và nhà ở đầy đủ và đảm bảo tin cậy. Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở để mọi tầng lớp dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, để phối hợp với lực lượng điều tra viên khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

Sau Lễ ra quân, các thành viên trong Ban chỉ đạo, các điều tra viên của các xã, thị trấn đã đến thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn và tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai trong trong những ngày tới.

                                                                                Ngô Hà