TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 10
Ngày đăng 18/12/2018 | 23:03  | Lượt xem: 144

Sáng ngày 11/12/2018, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 10.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố phụ trách Đảng bộ huyện Mê Linh; Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; trưởng các Ban Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Huyện ủy Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả toàn diện và tích cực trên tất cả các lĩnh vực; 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đạt và vượt kế hoạch, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch Thành phố giao. Kinh tế tăng trưởng khá, tăng 8,6% so cùng kỳ (cao hơn mức trung bình chung của Thành phố 7,37 %); các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 102,2% dự toán (gần 510,9 tỷ đồng); môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp từng bước được tập trung tháo gỡ; công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, tài nguyên, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến, đã giải tỏa được nhiều tuyến đường, chợ cóc, chợ tạm vi phạm an toàn giao thông; các chỉ tiêu nhiệm kỳ về nước sạch, môi trường,… được quan tâm đầu tư; công tác giải quyết đất dịch vụ được các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách người có công được các cấp, các ngành quan tâm; nếp sống văn hóa tiếp tục được củng cố, nhân rộng; an sinh xã hội đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh so với năm 2017 (còn 1,41%). Cải cách hành chính được đẩy mạnh; toàn huyện đã tập trung thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền 2018” ; mở rộng thêm 43 nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; sáp nhập, sắp xếp lại một số đơn vị trường học; giao quyền tự chủ đối với 82 đơn vị sự nghiệp công lập; đã triển khai đánh giá chỉ số cách hành chính đối với cấp xã. Hoạt động giám sát của HĐND; công tác quản lý, điều hành của UBND; công tác giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ, phong trào, hoạt động của các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra các tình huống phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, nhiều đổi mới, đạt được kết quả rất quan trọng: công tác chính trị tư tưởng được coi trọng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư được được tăng cường và thực hiện bài bản; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo; công tác dân vận có nhiều tiến bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2018 còn một số hạn chế như: Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tuy đã liên kết với các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; song việc áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh của hộ dân còn hạn chế; ngành dịch vụ đã có phát triển và tăng trưởng, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; việc giải quyết đất dịch vụ được Huyện và Thành phố tập trung giải quyết nhưng còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án ngoài ngân sách đã có chuyển biến tích cực song vẫn còn hạn chế do chính sách về bồi thường, hỗ trợ có sự thay đổi; một số doanh nghiệp chưa thực sự vào cuộc, nhất là các dự án về xây dựng đô thị; một số vụ việc khiếu kiện chưa giải quyết dứt điểm, nhất là việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến khiếu kiện kéo dài; tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp; việc thực hiện 8 Chương trình công tác, 4 Nghị quyết của Thành ủy chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm của một số đồng chí lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có chuyển biến nhưng chưa thực sự rõ nét; công tác chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực, địa phương còn chưa chủ động,...

Đ/c Lê Duy Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong  năm 2019.

Đ/c Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách Đảng bộ huyện, Giám đốc Công an Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an Thành phố phụ trách Đảng bộ huyện Mê Linh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã đạt được trong năm 2018; đồng thời đánh giá cao tinh thần phê bình, tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng chí đề nghị huyện tập trung thảo luận, nghiên cứu làm rõ hơn để có giải pháp khắc phục trong năm 2019. Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng thông tin nhanh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm vừa qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ và chính quyền huyện Mê Linh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cơ sở bám sát ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; chủ động nắm bắt tình hình và có cách ứng xử phù hợp với thực tế, trước mắt cần tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đ/c Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 như: Tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu của 8 Chương trình công tác, 4 Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, 6 Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy để thực hiện.Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Quang Minh 1, triển khai Khu Công nghiệp Quang Minh 2, kết nối, phát triển các ngành, nghề sản xuất công nghiệp phụ trợ phục vụ khu công nghiệp. Trong nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, nâng cao giá trị gia  tăng trên 1 đơn vị diện tích. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tập trung phát triển các ngành, nghề thương mại - dịch vụ, du lịch, phấn đấu nâng cao tỉ trọng lĩnh vực dịch vụ, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ huyện đã đề ra. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kê khai thuế,... thực hiện tốt việc kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp - hộ sản xuất, hỗ trợ giải quyết vốn phục vụ sản xuất, kết nối cung - cầu - tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt các giải pháp nuôi dưỡng các nguồn thu, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách 2019. Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện quy hoạch và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tổng rà soát lại tất cả các quy hoạch trên địa bàn, đảm bảo cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đến tỷ lệ 1/500, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người dân trong việc thực hiện quy hoạch; đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường giải quyết vấn đề đất dịch vụ cho nhân dân. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch đối với 4 xã (Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh, Tráng Việt) và dự án cấp nước sạch đối với 12 xã còn lại trên địa bàn huyện. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin truyền thông. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo bền vững; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc và tệ nạn xã hội. Chuẩn bị tốt công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, an lành, mọi người, mọi nhà cùng có Tết. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tinh giản bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa 12). Bám sát 9 nội dung, 50 mục tiêu chí, 118 tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện (theo Quyết định số 6677 ngày 25/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội), tập trung cải cách để nâng hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện. Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị huyện nhằm quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chuẩn hóa, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động; xử lý nghiêm người vi phạm nhưng đồng thời cũng tạo môi trường sáng tạo để cán bộ, công chức, người đúng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chị trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt kế hoạch tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2019. Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, công tác tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra trong các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp trong thời gian qua. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2018. Làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, định hướng dư luận nhân dân; thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra - giám sát; thực hiện tốt “dân vận khéo” tạo sự đồng thuận trong xã hội; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tiền đề để tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đổi mới phương pháp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng theo hướng hiệu lực, hiệu quả, cùng đồng hành, đồng bộ từ huyện tới cơ sở; rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, rõ kết quả thực hiện trong từng lĩnh vực công tác; đồng thời, tăng cường đi cơ sở (tới thôn, tổ dân phố, hộ gia đình) để lắng nghe ý kiến của nhân dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Phấn đấu toàn Đảng bộ huyện là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin, động lực mới để toàn thể nhân dân, người lao động, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và các lực lượng của toàn huyện Mê Linh, tranh thủ tiềm năng, lợi thế, cơ hội để bứt phá, đi lên trong những năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực tài chính ngân sách, về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2019, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2018; có quan điểm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; chủ động, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác quản lý thuế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, xây dựng nguồn thu khỏe và ổn định lâu dài; tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật. Về chi ngân sách năm 2019, trong điều hành ngân sách, cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, trong đó, tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung; các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm của huyện.

Đối với việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 cần đảm bảo nguyên tắc cân đối, bố trí vốn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố; đồng thời phải bám sát vào các Nghị quyết, Chương trình công tác của Thành ủy, chỉ đạo của HĐND, UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND huyện.

Về Chương trình công tác; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019 và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử: đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Về thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ huyện, Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã nhất trí cao việc thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 11 Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến. Đây là sự chủ động, tích cực chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn nhất của Đảng bộ huyện. Huyện ủy yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa X với tỷ lệ tán thành 100%./.

Ngô Hà