TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Thường trực HĐND huyện Mê Linh giám sát UBND huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Ngày đăng 18/12/2018 | 23:05  | Lượt xem: 145

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 07/12/2018, Thường trực HĐND huyện Mê Linh tổ chức giám sát UBND huyện trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 7 HĐND huyện. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo thống kê, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, xã, thị trấn là 98 kiến nghị. Nội dung kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, giao thông, văn hóa - xã hội…UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn trong việc nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với 84 kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đến nay, đã có 41 kiến nghị đã giải quyết xong (đạt 48,8%), 36 kiến nghị đang giải quyết (đạt 42,9%), 07 kiến nghị (8,3%) có thời hạn giải quyết đến năm 2019.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy: Việc tiếp nhận giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm, xem xét, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; hầu hết các nội dung trả lời rõ ràng, bám sát kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả đúng với thực tế và thời gian giải quyết được xác định cụ thể. Kết quả đạt được trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin và nâng cao sự tín nhiệm của Nhân dân đối với chính quyền, đồng thời tạo điều kiện để đại biểu HĐND các cấp thực hiện vai trò, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến trả lời chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết. Một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành nhưng chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, dẫn đến việc giải quyết kéo dài và cử tri tiếp tục kiến nghị.

Tại buổi giám sát, UBND huyện, các phòng, ban, ngành thuộc huyện đã báo cáo giải trình làm rõ, xác định tiến độ, thẩm quyền và lộ trình giải quyết nhằm giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Hoàng Quốc Thịnh - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phát biểu tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng. Đối với các kiến nghị có tính chất phức tạp, đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực để giải quyết, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cụ thể để kiên quyết thực hiện; với các kiến nghị mang tính thông tin cho cử tri, cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan để trả lời đầy đủ các nội dung, tránh tình trạng cùng một vấn đề mà cử tri phải kiến nghị nhiều lần./.

 

Phạm Hường