TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

UBND huyện Mê Linh tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và một số Nghị định của Chính phủ, văn bản của Thành phố liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Ngày đăng 20/10/2018 | 10:15  | Lượt xem: 1211

Sáng ngày 20/10/2018, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và một số Nghị định của Chính phủ, văn bản của Thành phố liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 cho gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức một số phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND, Cán bộ phụ trách môi trường các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chủ nhiệm Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 20/10/2018, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và một số Nghị định của Chính phủ, văn bản của Thành phố liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; hướng dẫn triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 cho gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức một số phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND, Cán bộ phụ trách môi trường các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chủ nhiệm Hợp tác xã trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội; hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức. Đồng thời các đại biểu cũng đã nêu và được giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản về công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.

Qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, vận dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần tích cực cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương./.\

 

Ngọc Dũng