Đại biểu HĐND huyện Mê Linh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/07/2019 | 18:00  | Lượt xem: 6983

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, chiều 04/7/2019, HĐND huyện Mê Linh tổ chức để các Tổ Đại biểu HĐND huyện đi tiếp xúc với cử tri tại 9 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri trong huyện kết quả kỳ họp thứ 10 và phổ biến, giải thích tuyên truyền các Nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện.

Tổ đại biểu HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử xã Tráng Việt – xã Tiền Phong
Tổ đại biểu HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử xã Mê Linh – xã Đại Thịnh

Theo đó, kỳ họp 10 HĐND huyện đã nhận định, đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề năm công tác của thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, huyện đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của người dân để nắm bắt, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho địa phương; chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu trong năm. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của huyện đạt được kết quả: Kinh tế của huyện tiếp tục đà tăng trưởng ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; nông nghiệp phát triển đúng hướng, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được mở rộng; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; quản lý quy hoạch trật tự xây dựng được triển khai quyết liệt, bước đầu có chuyển biến tích cực; đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả tốt; công tác giải quyết đất dịch vụ được Chính phủ và Thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo; chỉ số cải cách hành chính được nâng lên đáng kể; lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Hoạt động của HĐND huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác được nâng cao. Hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, chọn đúng, trúng các vấn đề quan trọng, cử tri và xã hội quan tâm để giám sát, đạt hiệu quả thiết thực; hoạt động tiếp xúc cử tri, trả lời chất vấn của cử tri được chú trọng, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân.

Kỳ họp thứ 10 cũng đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện do thực hiện chế độ nghỉ hưu và thông qua 08 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, trong đó có một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư 05 dự án xây dựng trường học giai đoạn 2020-2022; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Lắp đặt hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện; Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện giai đoạn 2019-2020; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về quản lý Nhà nước về công tác trật tự xây dựng, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu cử tri trong huyện đã bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, các cử tri cũng đánh giá cao vai trò của đại biểu HĐND huyện, mong muốn các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các cử tri trong huyện đã kiến nghị huyện quan tâm công tác quản lý các công trình thủy lợi, điện, công tác duy tu hệ thống đường giao thông… và một số vấn đề về an sinh xã hội khác.

Cử tri xã Mê Linh phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại điểm tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã giải trình nhiều vấn đề, ý kiến mà các cử tri đề cập liên quan đến thẩm quyền của đơn vị.

Thay mặt các Đại biểu HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện đã trả lời, giải trình một số nội dung kiến nghị của cử tri. Với những nội dung khác, các Tổ trưởng ghi nhận và tiếp thu để chuyển tới HĐND huyện./.

                                                                                Phạm Thu Hường