Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Ngày đăng 04/08/2020 | 17:09  | Lượt xem: 1444

Chiều ngày 04/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị, với sự tham gia của 257 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên, thuộc 37 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Các đồng chí thành viên trong Đoàn công tác số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội

Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh nhanh, toàn diện, bền vững”. Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch với 07 đồng chí, Đoàn Thư ký với 02 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với 05 đồng chí; thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo danh sách các Tổ đại biểu; phổ biến một số điểm trong Quy chế bầu cử trong Đảng...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cũng trong phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch đã nêu một số nội dung để các Tổ đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI làm việc trong 02 ngày (mùng 04, 05/8/2020). Phiên chính thức sẽ bắt đầu lúc 07h30 ngày 05/8/2020. 

 

 Ngọc Dũng