Đồng chí Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 20/02/2021 | 17:30  | Lượt xem: 179

Ngày 20/02/2021, Đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng đồng chí Nguyễn Thành Khang – Trưởng phòng Y tế, đồng chí Bùi Trí Thuật – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Cao su Inou (tại xã Thanh Lâm), Nhà máy bia Hà Nội (tại xã Tiền Phong), Nhà máy sản xuất gạch Xuân Hòa (tại xã Tráng Việt) và hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, việc chấp hành quyết định tự cách ly y tế của một số hộ dân trên địa bàn xã Mê Linh.

Đ/c Lê Văn Khương – PCT UBND huyện kiểm tra tại Nhà máy sản xuất Cao su Inou

Tại các Công ty, Nhà máy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận: Về cơ bản các đơn vị đều có ý thức rất cao trong công tác phòng, chống dịch; đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19; thông báo và yêu cầu công nhân, các nhà cung cấp dịch vụ chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch (như: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, bố trí dung dịch sát khuẩn nhanh…); thường xuyên rà soát, yêu cầu công nhân đi về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế. Riêng đối với Công ty Cao su Inou và Nhà máy bia Hà Nội đã quan tâm, bố trí vách ngăn giữa các bàn làm việc của Nhân viên văn phòng; khu vực bếp ăn sạch sẽ, đảm bảo các điều kiện về chống dịch (bố trí vách ngăn, ngồi giãn cách, bố trí giờ ăn hợp lý…).

Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch tại các Công ty, Nhà máy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Công ty, Nhà máy: Tiếp tục khẩn trương rà soát toàn bộ công nhân của đơn vị đi về từ vùng dịch (nhất là những người đi về Hải Dương từ ngày 02/02/2021 trở lại đây) thông tin cho Trung tâm Y tế huyện để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố; đồng thời yêu cầu công nhân tự cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng đi khỏi vùng dịch. Quan tâm bố trí thêm dung dịch nước sát khuẩn nhanh và biển chỉ dẫn “Điểm sát khuẩn nhanh phòng, chống dịch COVID”, đặt phía trước cửa ra vào mỗi phòng làm việc. Tổ chức cho công nhân ký cam kết với Công ty, Nhà máy; yêu cầu các Công ty, Nhà máy ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với huyện.

Trong ngày, Đoàn kiểm tra của huyện đã đi kiểm tra hoạt động của Tổ COVID cộng đồng tại xã Mê Linh. Theo báo cáo của xã, xã Mê Linh đã thành lập được 62 Tổ COVID cộng đồng (mỗi Tổ có từ 2 đến 4 người, phụ trách giám sát khoảng 20 hộ dân); các thành viên trong Tổ hoạt động tích cực, trách nhiệm và hiệu quả; thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã để có chỉ đạo kịp thời. Qua giám sát, Tổ đã xác định 7 trường hợp đi về từ Hải Dương và hướng dẫn công dân thực hiện tự cách ly y tế tại nhà theo quy định; xã đã hướng dẫn 5 công dân đi lấy mẫu xét nghiệm, còn 2 công dân đã lập danh sách đưa đi lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 20/02/2021.

Đoàn kiểm tra của huyện đã đến kiểm tra trực tiếp việc chấp hành Quyết định tự cách ly y tế tại nhà của bà Trần Thị Thanh (tại xóm Đường, xã Mê Linh) – công dân đi về từ Kim Thành, Hải Dương. Qua kiểm tra cho thấy bà Thanh chấp hành nghiêm Quyết định cách ly y tế của UBND xã Mê Linh; đã tự cách ly y tế tại tầng 2 của nhà, không sinh hoạt chung với các thành viên còn lại trong gia đình và không đi ra khỏi nhà trong thời gian cách ly. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn bà Thanh đi lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch trong thời gian đi lấy mẫu như: Đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người ngoài, không thuê xe hoặc nhờ người đưa đi đến điểm lấy mẫu xét nghiệm…

(Kiểm tra khu vực bếp ăn của Công ty sản xuất Cao su Inou)
(Đoàn kiểm tra công tác chống dịch của Nhà máy Bia Hà Nội)
(Đoàn hướng dẫn Nhà máy sản xuất gạch Xuân Hòa biện pháp phòng, chống dịch)
(Kiểm tra việc chấp hành Quyết định tự cách ly y tế tại nhà của công dân xóm Đường, xã Mê Linh)

 

Nguyễn Tình