“Tuần lễ vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Mê Linh” năm 2020
Ngày đăng 14/02/2020 | 17:38  | Lượt xem: 254

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đặc biệt là phòng, chống bệnh các bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, LMLM, cúm gia cầm đang có diễn biến phức tạp, ngày 14/02/2020, UBND huyện Mê Linh xây dựng Kế hoạch số 79/KH-UBND về việc thực hiện “Tuần lễ vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Mê Linh” năm 2020.

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn diện bằng vôi bột, vôi củ, tập trung trong thời gian ngắn với tần suất cao nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường, khu vực cống rãnh, chợ kinh doanh, khu tập kết rác thải, khu vực xung quanh các trang trại, gia trại, khu vực đường làng, ngõ xóm, phà,…Thông qua đó nhằm hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh cúm trên đàn gia cầm trên diện rộng, tiến đến khống chế dịch bệnh trên địa bàn huyện; góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và môi trường sống khu dân cư. Phát triển nền chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng con giống. Nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong cộng đồng.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND huyện giao phòng Kinh tế tham mưu triển khai có hiệu quả Kế hoạch Tuần lễ vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Mê Linh” năm 2020; tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp và thực hiện cấp phát cho UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn các xã, thị trấn. Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với phòng Kinh tế cử cán bộ phụ trách xã hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Tuần lễ vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Mê Linh” năm 2020.

UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể đến các ban, ngành, thôn, khu dân cư theo hướng dẫn của trạm Chăn nuôi và Thú y huyện. Tiếp nhận số lượng vôi củ, vôi bột của UBND huyện hỗ trợ và chịu trách nhiệm về quá trình sử dụng. Bố trí thuê mướn nhân lực tổ chức rắc và đặt số vôi bột, vôi củ cho các khu vực vệ sinh. Vận động toàn dân, các tổ chức đoàn thể, các hội viên thực hiện tổng vệ sinh, tổ chức khơi thông cống rãnh, phát quang bụi dậm, quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu dọn rác thải trong khu dân cư trước khi tổ chức rắc vôi bột và đặt vôi củ. Chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn thông báo kế hoạch của huyện, của xã, thị trấn ngày 02 lần để nhân dân hưởng ứng và thực hiện./.

Ngô Hà