Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
Ngày đăng 07/08/2019 | 14:00  | Lượt xem: 676

Sáng ngày 07/8/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 – NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU tại Quyết định số 2179-QĐ/HU, ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, các tổ chức, cơ quan, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn đã nghiêm túc trong việc quán triệt triển khai Nghị quyết 15, Chỉ thị 15; 100% các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình giải quyết cụ thể. Nhận thức của cấp ủy về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, gắn với công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, công tác giải quyết đơn thư được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian.

Việc rà soát đánh giá tổ chức và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những địa bàn có những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được chú trọng, thực hiện. Đã có 5/7 tổ chức cơ sở đảng có nội dung cần củng cố đã giải quyết xong. Giải quyết dứt điểm những vấn đề ngày đã góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đồng bộ hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 15; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh – trật tự trên địa bàn huyện. Chỉ đạo công tác kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Kiểm tra giám sát và tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 theo quy định.

Ngô Hà