Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố: Kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại huyện Mê Linh
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:30  | Lượt xem: 10703

Sáng ngày 11/6/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố do đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã kiểm tra công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại 02 xã Tiến Thắng, Tự Lập, huyện Mê Linh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh; Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 2 xã Tiến Thắng và Tự Lập đã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trên địa bàn. Theo đó, việc triển khai, quán triệt và thực hiện QCDC ở xã Tự Lập, Tiến Thắng được tiến hành bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực điều hành quản lý của chính quyền và đổi mới hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Quá trình xây dựng thực hiện QCDC đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào ở địa phương, tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Đình Hồng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra. Để việc thực hiện QCDC đi vào chiều sâu, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Tự Lập và Tiến Thắng phải kết hợp nhuần nhuyễn xây dựng QCDC với quy hoạch phát triển các mô hình kinh tế, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ người dân, lựa chọn tổ chức người làm công tác dân vận thực sự mang lại hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá cao sự đồng bộ trong việc xây dựng và thực hiện QCDC từ cấp huyện tới cơ sở trên địa bàn; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện QCDC tại 02 xã. Để việc thực hiện QCDC ngày càng mở rộng, phát huy, công khai minh bạch, gắn bó giữa Đảng - Chính quyền - Nhà nước, các đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung như: kịp thời triển khai văn bản mới ban hành trong công tác thực hiện QCDC; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC; công tác phản biện, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác hòa giải ở cơ sở theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân góp phần xây dựng quan hệ gắn bó giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy