HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường)
Ngày đăng 16/05/2019 | 17:08  | Lượt xem: 25242

Sáng nay (16/5), HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Minh Chiến – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, Quý I năm 2019, huyện Mê Linh có nhiều chuyển biến tốt, kết quả rất tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm tháo gỡ; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, nhất là tại 02 xã chưa đạt chuẩn (Tam Đồng, Tự Lập); công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng được tăng cường thực hiện; công tác giải quyết đất dịch vụ huyện tiếp tục báo cáo, kiến nghị Thành phố giải quyết; lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện quyết liệt; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo.

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn phát triển của huyện, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tập trung xem xét một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết nghị góp phần vào thành công của kỳ họp, cũng như sự phát triển của huyện nhà.

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện, kỳ họp đã triển khai các nội dung với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả. Theo đó, 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí thông qua 03 Tờ trình của UBND huyện và 03 dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự thảo Nghị quyết  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học Văn Khê B (ngân sách Thành phố hỗ trợ mục tiêu) và dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương hỗ trợ dự án Mua sắm nội thất trụ sở Công an huyện và dự án Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Sở chỉ huy, nhà ở Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) của HĐND huyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra; quyết nghị những nội dung quan trọng, có ý nghĩa trong quá trình phát triển của huyện, đặc biệt đã góp phần sử dụng hiệu quả và chủ động nguồn lực của huyện.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện theo đúng quy định. Đề nghị các Tổ đại biểu và các ông, bà đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện./.

 

Ngọc Dũng