Hội LHPN huyện Mê Linh hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ các cơ sở
Ngày đăng 10/06/2021 | 16:05  | Lượt xem: 214

Trong thời gian từ 19/3 đến 09/6/2021, 25/25 cơ sở Hội LHPN trực thuộc Hội LHPN huyện Mê Linh đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, dân chủ và chất lượng.

Từ Đại hội đại biểu điểm Phụ nữ xã Tiến Thịnh diễn ra vào ngày 19 - 20/3/2021, đến nay toàn huyện đã có 25 cơ sở hội hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%. Thông qua đại hội, đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội địa biểu Phụ nữ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN xã Tiến Thịnh - đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Hội LHPN huyện Mê Linh

Hội LHPN huyện Mê Linh hiện có 25 cơ sở hội trực thuộc, trong đó có 18 Hội LHPN xã, thị trấn và 01 Hội Phụ nữ Công an huyện, 01 Hội LHPN Quân Sự và 05 Hội LHPN ngoài khu vực nhà nước. Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo; tập huấn công tác tổ chức đại hội cho 82 đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội được quan tâm, tăng cường. Hội LHPN các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, báo cáo với cấp ủy cùng cấp. Các cơ sở hội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng thời điểm trước, trong và sau đại hội. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Thạch Đà nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sau thành công của Đại hội đại biểu điểm Phụ nữ tại xã Tiến Thịnh, Hội LHPN các xã còn lại tiếp tục tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 09/6/2021, 25/25 Hội Liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN cấp cơ sở đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả cao. Đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hai cuộc vận động“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo từ thiện, chung tay vì người nghèo…được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng. Hoạt động của Hội đã đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương. 

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Gắn với thực hiện chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội từ đó góp phần tham gia xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Đại hội tại các cơ sở đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội. Hệ thống văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng phong trào và hoạt động công tác Hội của địa phương. Chất lượng của hầu hết văn kiện được nâng lên, bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng và các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác Hội trong những năm tới. Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình. 25/25 cơ sở Hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn huyện bầu được 280 đồng chí tham gia Ban chấp hành (trong đó tái cử là 182 đồng chí, 98 đồng chí tham gia mới); 78 đồng chí tham gia Ban Thường vụ (tái cử là 51 đồng chí, tham gia mới là 27 đồng chí); 25 đồng chí được bầu là chủ tịch (20 đồng chí tái cử, 05 đồng chí tham gia mới); 25 đồng chí được bầu là Phó chủ tịch (15 đồng chí tái cử, 10 đồng chí tham gia mới); 25/25 cơ sở Hội bầu đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mê Linh lần thứ XI.

Mô hình đoạn đường nở hoa chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp - xã Tráng Việt

Đại hội cấp cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong các cấp Hội Phụ nữ, nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, tập trung góp ý, hoàn chỉnh Nghị quyết Đại hội. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện. 

Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở cũng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện, các cấp hội cũng đã phát động nhiều phong trào, phần việc thi đua, các công trình chào mừng. Có thể kể đến như: Xây dựng “đoạn đường nở hoa do phụ nữ tự quản”; xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường… Các công trình, phần việc, phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào thúc đẩy phát triển đời sống xã hội tại địa phương, đồng thời tạo nên không khí tươi vui, náo nức trong các cấp hội hướng về ngày hội lớn của phụ nữ Mê Linh. 

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội các cơ sở, hiện nay, Hội LHPN huyện Mê Linh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt văn kiện và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào tháng 7/2021.

Bích Thảo