Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2020
Ngày đăng 20/03/2020 | 21:00  | Lượt xem: 227

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05 /KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 03/02/2020 của UBND - Uỷ ban MTTQ Thành phố về việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân theo đúng yêu cầu nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hậu – PCT UBMTTQ huyện Mê Linh; Đ/c Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND thị trấn cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy – HĐND – UBNND, các ngành, đoàn thể, bí thư, tổ trưởng TDP và hơn 100 đại biểu dự hội nghị.

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện Nghị Quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 và bàn các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm 2020, trọng tâm là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong cộng đồng dân cư, tham gia bàn bạc, thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội… xây dựng khu dân cư lành mạnh phát triển toàn diện bền vững. Huy động tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp bàn các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hành vi ứng xử văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị, bàn biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, giảm nghèo bền vững tại địa phương, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, TDP văn hóa gắn với mục tiêu xây dựng và giữ vững danh hiệu thị trấn đô thị văn minh. Hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động, đăng ký các mô hình công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của đảng, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Đại biểu tổ dân phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND thị trấn phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 đã bảo đảm tính thiết thực, thực sự phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, khai thác tiềm năng trí tuệ của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, xây dựng khối đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng thị trấn Chi Đông ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đ/c Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng ủy thị trấn phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, UBND thị trấn đã phát động và ký giao ước thi đua thực hiện nếp sống văn hóa giữa các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn.

Các đơn vị ký giao ước thi đua

 

Nguyễn Hằng – Thị trấn Chi Đông