Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh thảo luận và cho ý kiến về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 17:30  | Lượt xem: 17690

Chiều ngày 14/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện để thảo luận và cho ý kiến về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019. Các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 huyện Mê Linh và kế hoạch đầu tư công năm 2019; các địa biểu dự hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan như việc bổ sung danh mục các dự án, việc điều chỉnh thời gian thực hiện của các dự án, phương án bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 để triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện hoàn thiện văn bản trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đúng quy định. Đối với việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phải đảm bảo nguyên tắc cân đối, bố trí vốn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành, thành phố Hà Nội; đồng thời phải bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện. Các nguồn vốn đầu tư công bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải đảm bảo tính khả thi. Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 cần đảm bảo phương án cân đối, bố trí vốn phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn (sau điều chỉnh) và tiến độ triển khai, khả năng hấp thụ vốn của các dự án; đồng thời các dự án đưa vào Kế hoạch năm 2019 phải đáp ứng các điều kiện về bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao HĐND huyện chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND huyện có trách nhiệm thẩm tra chặt chẽ các nội dung cụ thể  các báo cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết của Huyện ủy; trên cơ sở đó trình HĐND huyện xem xét, thông qua theo quy định tại kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện, dự kiến tổ chức vào ngày 16/5/2019. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ngô Hà