Hội nghị phản biện dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”
Ngày đăng 07/06/2019 | 16:00  | Lượt xem: 11577

Sáng ngày 07/6/2019, Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội – cơ quan tham mưu của UBND huyện xây dựng Đề án đã báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020”. Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo.

Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020” phân tích cụ thể đặc điểm, những thành tựu nổi bật cũng như những hạn chế bất cập trong công tác giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến năm 2018, mục tiêu thoát nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Đề án đề xuất các giải pháp thực hiện hỗ trợ thoát nghèo nhằm thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2019 toàn huyện Mê Linh không còn hộ nghèo. Các hộ được hỗ trợ thoát nghèo tiếp tục được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, được hỗ trợ kinh phí để phát triển kinh tế gia đình, được hỗ trợ kinh phí để phát triển kinh tế gia đình, được hỗ trợ vay vốn, dạy nghề tạo việc làm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi sản xuất,…biết sử dụng vốn vay đúng mục đích, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn huyện Mê Linh.

Sau hội nghị, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, UBND huyện sẽ hoàn chỉnh nội dung dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020” và trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt tại kỳ họp thứ 10, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2019./.

Ngô Hà