Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 04/07/2019 | 17:53  | Lượt xem: 13582

Sáng ngày 4/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Vietj Nam huyện năm 2019; đặc biệt là tập trung triển khai công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng, hướng đến lợi ích thiết thực của đời sống nhân dân; công tác giám sát, phản biện được quan tâm thực hiện. Nội dung giám sát, phản biện gắn kết chặt chẽ với những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Công tác vận động, chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Sáu tháng đầu năm, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” hai cấp đã vận động được 821.636 nghìn đồng; vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 725.091.000 đồng; phối hợp với UBND huyện và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tặng 720 xuất quà cho hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi với tổng giá trị 286.000.000 đồng; cấp xã tặng quà tổng giá trị 96.200.000 đ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện nay giảm xuống còn 1,41%.

Sáu tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra trong năm 2019, trong đó tập trung tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chủ động nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đóng góp với cấp ủy, chính quyền để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông báo tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Ủy ban MTTQ huyện cũng đã thông qua quy chế hoạt động; thực hiện công tác giới thiệu quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và những năm tiếp theo theo quy định.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức; tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; qua đó khơi dậy tiềm năng trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời phát huy dân chủ và vai trò phản biện xã hội một cách khoa học. Rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện, quyết tâm xây dựng chủ đề cho từng MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong 6 tháng cuối năm gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; sơ kết các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các cơ sở, qua đó MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời phát hiện, báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp để quan tâm, giúp đỡ,  chia sẻ với tâm tư, khát vọng sáng tạo của nhân dân.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo thực hiện xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh; đặt ra chủ đề, hoạt động trong năm 2020, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy                                                                       

Ngô Hà