Hội Nông dân huyện Mê Linh sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày đăng 16/07/2021 | 21:00  | Lượt xem: 175

Ngày 15/7/2021, Hội Nông dân Mê Linh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gắn với sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Dương Thị Hằng –Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2021.

Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nhân lực và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân trong huyện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp Hội được chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tổ chức được 143 cuộc kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; trong nửa nhiệm kỳ đã có 14.750 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân và hộ sản xuất kinh doanh giỏi tham gia tương trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Kết quả đã giúp cho 924 hộ nông dân với số tiền 1.410 triệu đồng. Đến nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện là 31.715 triệu đồng, cho vay tại 62 dự án, với  1.423 hộ vay. Trong đó, dư nợ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, Thành phố là 27.145 triệu đồng; nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện là 4.570 triệu đồng, nguồn cơ sở là 256 triệu đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện còn tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

6 tháng đầu năm 2021, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân huyện tiếp tục được duy trì nề nếp và phát triển. Chương trình công tác, các phong trào thi đua của Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố , của Ban Thường vụ Huyện uỷ, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện.…vận động đến toàn thể hội viên nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19; hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền tổ chức có hiệu quả các hoạt động chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Hội Nông dân huyện tặng 163 xuất quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 70,4triệu động; hỗ trợ xây mới 01 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 200 triệu đồng ở xã Thạch Đà;  tổ chức tặng 28 suất quà  cho  tân binh là con hội viên nông dân lên đường nhập ngũ  trị giá 5,4 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chú trọng công tác xây dựng, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hội đã triển khai, hướng dẫn Hội nông dân cơ sở lập 13 dự án với số tiền 5.160 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện duy trì và triển khai các dự án mới hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn mới để phát triển sản xuất với tổng dư nợ 136,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.185 hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng thành lập mô hình kinh tế tập thể, phát triển mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn. Hội nông dân cơ sở đã đăng ký thành lập mới 30 mô hình kinh tế tập thể, ra mắt mô hình trải nghiệm nông nghiệp quy mô 9ha tại thôn Kim Tiền xã Kim Hoa.

Đ/c Đỗ Đình Hồng- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội và đồng chí Đỗ Đình Hồng –Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội nhằm xây dựng tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở vững mạnh; tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng; hỗ trợ nông dân tham gia tập huấn chuyển giao KH-KT, xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ Hợp tác, Hợp tác xã. Nhân rộng và khen thưởng, động viên kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nguyễn Thu