Hội Nông dân huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2020-2025)
Ngày đăng 25/06/2020 | 15:00  | Lượt xem: 301

Sáng ngày 25/6/2020, Hội Nông dân huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2020-2025).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố và lãnh đạo các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Tổ chức – Kiểm tra của Hội Nông dân Thành phố; Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thuộc huyện; lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo của Hội Nông dân huyện, trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nông dân Thành phố, Huyện ủy Mê Linh, sự tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các cấp Hội Nông dân huyện đã tổ chức, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng tích cực, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội nông dân huyện được biểu dương, khen thưởng, cụ thể: 05 Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 68 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 16 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 15 Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội; 34 Giấy khen của UBND huyện; 456 Giấy khen của Hội Nông dân các cấp. Đặc biệt, năm 2019, Hội Nông dân huyện được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Hội Nông dân huyện cũng nhiều năm liền được Hội Nông dân Thành phố đánh giá là đơn vị xuất sắc.

Phát huy kết quả phong trào thi đua yêu nước đã đạt được giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội và Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 03 Phong trào thi đua: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh”; 02 Cuộc vận động: “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, văn minh”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”“Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán sản phẩm nông nghiệp an toàn”.

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về mọi mặt; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu; động viên khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức, hội viên nông dân và những tập thể tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và trong các phong trào nông dân; tăng cường công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện nội dung và các chỉ tiêu thi đua làm cơ sở bình xét và đề nghị khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể
Các đồng chí: Lê Sỹ Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân
Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân Thành phố trao Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho các tập thể
Các đồng chí: Phan Anh – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Hội Nông dân Thành phố; Phạm Thị Dung – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện trao Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho các cá nhân

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố, lãnh đạo huyện Mê Linh và Hội Nông dân huyện đã trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 6 tập thể, 25 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho 6 tập, 19 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Dũng