Hội Nông dân huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)
Ngày đăng 08/10/2020 | 15:00  | Lượt xem: 335

Sáng ngày 08/10/2020, tại Hội trường huyện Mê Linh, Hội Nông dân huyện Mê Linh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Minh Hải – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Dung – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã ôn lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam. Chín thập kỷ qua, tổ chức Hội và giai cấp nông dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, là tổ chức cách mạng, gắn liền với lợi ích toàn dân tộc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân huyện đã tích cực vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa một số giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất và chăn nuôi, tạo diện mạo nông thôn từng bước đổi mới đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Hội Nông dân huyện đã tập hợp, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của 91 chi hội cơ sở, với trên 31 nghìn hội viên; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường khối liên minh vững chắc trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Các phong trào của Hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Song song với đó, các cấp Hội còn nỗ lực làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; các cấp Hội đã tín chấp cho hộ nông dân vay vốn hàng trăm tỷ đồng giúp nông dân phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, những mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn với những sáng kiến, cách làm hay, năng động, sáng tạo, ngày càng có nhiều hộ nông dân biết cách vượt khó vươn lên làm giàu. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng nhiệt tình bằng những việc làm thiết thực.

Hằng năm, có trên 80% cơ sở Hội đạt vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém. Hội Nông dân huyện luôn được cấp ủy và Hội Nông dân thành phố Hà Nội đánh giá đạt vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Hội Nông dân huyện cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tới cán bộ, hội viên Nghị quyết của cấp ủy các cấp; thực hiện hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vài trò tham gai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, gắn với việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kịp thời nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng chính đáng, những vấn đề dân sinh bức xúc phát sinh trong thời sông nông dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi tích hợp pháp của nông dân phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với các cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến hội viên.

Tiếp tục đổi mới nộng dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào của nông dân. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, với những hoạt động cụ thể, thiết thực, trọng tâm là tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng công tác phát triển đảng viên là nông dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân huyện

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên định hướng cho hoạt động của Hội Nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể khác phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân trong việc vận động, lồng ghép các chương trình về nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tin tưởng và mong muốn Hội Nông dân huyện sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nhgij quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho các tập thể, cá nhân

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đã trao Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Minh Hải – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Giấy khen của Hội Nông dân huyện cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của các cấp Hội.

 

Ngọc Dũng