Huyện Mê Linh tiếp tục trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân sau dồn ghép ruộng đất
Ngày đăng 04/04/2020 | 10:00  | Lượt xem: 298

Từ năm 2012 đến 2014, huyện Mê Linh đã tập trung thực hiện và hoàn thành công tác dồn ghép ruộng đất đối với hơn 8.000 ha tại 11 xã. Từ đó đã tạo ra những cánh đồng lớn, thửa ruộng lớn; tạo điều kiện cho người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, hình thành vùng sản xuất chuyên canh theo hướng sản xuất nông nghiệp hiện đại, gắn với thị trường; thuận tiện đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Do đó, ngành nông nghiệp huyện đã có nhiều khởi sắc, thu nhập của người nông dân từng bước được nâng lên.

(Ảnh minh họa)

Năm 2017, UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn ghép ruộng đất và chỉ đạo UBNDcác xã thông báo đến người dân việc thu hồi Giấy chứng nhận cũ để trả Giấy chứng nhận mới. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mê Linh, đến nay mới có 62/15.510 hộ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mới. Nguyên nhân chủ yếu do chủ sử dụng đất chưa giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ cùng với các giấy tờ gốc có liên quan. Để tiếp tục thực hiện trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn ghép ruộng đất cho người dân, ngày 26/3/2020, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 660/UBND-PĐKĐĐ chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các: Tam Đồng, Vạn Yên, Kim Hoa, Liên Mạc, Thanh Lâm, Hoàng Kim, Tiến Thịnh, Thạch Đà, Chu Phan, Tự Lập, Tiến Thắng thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân và có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đất nông nghiệp cũ kèm theo các giấy tờ gốc có liên quan (nếu có), gửi về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mê Linh và nhận bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp mới đã cấp để trao trả đến người dân theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mê Linh chủ động, tích cực tiếp nhận hồ sơ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cũ do UBND các xã trình; trong thời hạn 7 ngày làm việc, tiến hành kiểm tra, rà soát các thông tin trước khi bàn giao Giấy chứng nhận mới đã cấp cho UBND các xã.

UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về UBND huyện.

 

Ngọc Dũng