Huyện Mê Linh: Tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 10/01/2020 | 16:00  | Lượt xem: 539

Sáng ngày 10/01/2020, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch Nước; Nguyễn Công Bằng – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện; Hoàng Văn Tân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn huyện; Bí thư chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan hiệp quản thuộc Cụm thi đua số 12 của huyện; đại diện một số ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đ/c Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Hội nghị đã được xem phóng sự kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2019.

Với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các cấp ủy, chính quyền huyện Mê Linh đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Thành phố và theo chương trình công tác năm 2019, đạt được những kết quả toàn diện, tích cực trên tất cả các lĩnh vực: 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố giao đều hoàn thành (trong đó 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Đối với 15 chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ huyện, có 8 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch đề ra sớm 2 năm; 5 chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong năm 2020; còn 2 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới (giá trị sản xuất ngành dịch vụ; tỷ lệ thôn văn hóa).

Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng được tăng cường. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn  khảo sát việc đầu tư trên địa bàn huyện; cải cách hành chính đạt kết quả tốt, chỉ số cải cách hành chính tăng 14 bậc so năm 2017. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy mạnh;  đời sống nông dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, còn 0,07%; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%. Hoàn thành cấp nước sạch cho 4 xã: Tráng Việt, Tiền Phong, Mê Linh, Đại Thịnh; đến nay, nhà máy nước Tiến Thịnh đang chuẩn bị hoàn thiện và đi vào hoạt động, sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho các xã còn lại trên địa bàn huyện.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là tình hình liên quan đến việc triển khai Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước; gặp gỡ thông tin thường xuyên tình hình đất dịch vụ để nhân dân không khiếu nại vượt cấp lên Thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, nhiều đổi mới, đạt được kết quả rất quan trọng: Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng; chủ động, nghiêm túc, sáng tạo, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Thành phố. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, công tác cán bộ có chuyển biến tích cực; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư được được tăng cường và thực hiện bài bản; nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được đảng viên, nhân dân quan tâm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Ghi nhận những thành tích của huyện, Thành phố tiếp tục tặng “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”. Đảng bộ huyện đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang, nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình một cách hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, cần tập trung cả hệ thống chính trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ huyện; gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ huyện; đặc biệt lưu ý: công tác chuẩn bị nhân sự (phải được tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh  bạch, đúng người, đúng việc), công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất lao động và tạo sức cạnh tranh. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tập trung thu hút đầu tư, kết nối, phát triển các ngành, nghề sản xuất công nghiệp phụ trợ phục vụ khu công nghiệp. Trong nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, nâng cao giá trị gia tăng trên 1 đơn vị diện tích. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tập trung phát triển các ngành, nghề thương mại - dịch vụ, du lịch (phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nhân dân, phục vụ khu công nghiệp, khách du lịch). Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kê khai thuế và một số lĩnh vực khác, đồng thời thực hiện tốt việc kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp - hộ sản xuất, hỗ trợ giải quyết vốn phục vụ sản xuất, kết nối cung - cầu - tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị; lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả của cơ quan hành chính, là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; gắn công tác cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thi đua, khen thưởng.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức. Làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, định hướng dư luận nhân dân; thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt “Dân vận khéo” tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Quan tâm chăm lo, phát triển văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; bảo đảm an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin truyền thông. Trước mắt, chuẩn bị tốt công tác phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, an lành, mọi người, mọi nhà cùng có Tết.

Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xuất hiện các điểm phức tạp, bất ngờ, phát sinh điểm nóng; bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, khu công nghiệp, nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đ/c Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện phát biểu phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng, nêu cao ý chí, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016-2020). Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các kế hoạch, biện pháp cụ thể; chỉ đạo phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân hãy quyết tâm phấn đấu, nhiệt tình hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đ/c Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân
Đ/c Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 01 cá nhân
Đ/c Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước trao Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước cho 02 cá nhân
Đ/c Nguyễn Công Bằng – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố và đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua Thành phố, Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khăn của UBND thành phố các tập thể
Đ/c Nguyễn Công Bằng – Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân
Đ/c Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân
Đ/c Đoàn Văn Trọng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen của Huyện ủy cho các tập thể

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho  02 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước cho 02 cá nhân; trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Thành phố cho 01 xã, 01 thị trấn; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất của Thành phố cho 12 tập thể; trao Bằng khen của UBND Thành phố cho 08 tập thể, 14 cá nhân. Huyện ủy Mê Linh tặng Giấy khen cho 07 chi, đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu./.

Ngọc Dũng