Huyện ủy Mê Linh gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp uỷ
Ngày đăng 15/10/2020 | 18:08  | Lượt xem: 199

Sáng 14/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2020), Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2020), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020), 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra (16/10/1948 - 16/10/2020). Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy; các Ban Tổ chức, Dân vận và Văn phòng Huyện ủy đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tích cực làm tốt công tác tham mưu phục vụ cho các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn. Các hoạt động xây dựng cơ quan cũng thường xuyên được coi trọng; đội ngũ cán bộ, chuyên viên các Ban Tổ chức, Dân vận và Văn phòng Huyện ủy đã trưởng thành về nhiều mặt, được đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện Mê Linh ngày càng phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2020, cán bộ, chuyên viên các Ban Tổ chức, Dân vận và Văn phòng Huyện ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được đánh giá là kỳ tổ chức Đại hội thành công nhất trong các kỳ Đại hội Đảng bộ của huyện Mê Linh. Cùng với các phòng, ban, đơn vị của huyện tổ chức triển khai hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đơn vị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy đối với sự phát triển của huyện trong những năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đội ngũ cán bộ của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên để tương xứng với trách nhiệm được giao. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, chủ động tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo trên các lĩnh vực, trước tiên cần khẩn trương tham mưu xây dựng các chương trình, đề án để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tiếp tục chăm lo củng cố mối đoàn kết nội bộ, đề cao dân chủ và phát huy dân chủ cơ quan, đơn vị; phải coi trọng việc đúc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các Ban đảng, với cấp uỷ, với các cơ quan hữu quan khác; coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học sâu sắc, kể cả những thành công và chưa thành công để tham mưu, phục vụ giúp cấp uỷ tốt hơn.

Nhân dịp này, 04 cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” cho các cá nhân

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy; 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra; 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân, Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh cũng đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, nhân viên các đơn vị.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy

Tại các đơn vị đến thăm, chúc mừng các đồng chí Thường trực Huyện ủy khẳng định; trong những năm qua, đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, rõ từng nhiệm vụ theo quy chế làm việc và kế hoạch công tác của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy, cùng với việc điều hành của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, huyện Mê Linh đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những thành tích đạt được của Đảng bộ huyện có sự đóng góp quan trọng của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện. Trải qua từng giai đoạn cách mạng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tổ chức, Dân Vận, Kiểm tra, Văn phòng Huyện uỷ, Hội Nông dân và Hội LHPN huyện đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c lãnh đạo HĐND, UBND huyện chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Huyện ủy

Những tháng cuối năm 2020 là thời điểm quan trọng gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Do đó, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đề nghị các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và Hội Nông dân, Hội LHPN huyện cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm. Đặc biệt, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI để tham mưu triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm; kịp thời đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kịp thời; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Hội Nông dân, Hội LHPN đủ về số lượng, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c lãnh đạo HĐND, UBND huyện chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Hội LHPN huyện Mê Linh

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND- UBND – Uỷ ban MTTQ huyện, đặc biệt là tình cảm của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; đồng thời khẳng định tiếp tục đoàn kết, phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, Huyện ủy Mê Linh tổ chức giải bóng đá giữa các đơn vị trong khối Huyện ủy, UBND huyện.

 

 

Ngô Hà