Huyện ủy Mê Linh: Sơ kết công tác nội chính, PCTN; thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác TNTG 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 10/07/2019 | 18:30  | Lượt xem: 5753

Chiều ngày 10/7/2019, Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 10/7/2019, Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI); xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019; các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên trong 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại việc thực hiện nhiệm vụ, so sánh với chỉ tiêu của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ để có giải pháp quyết tâm thực hiện kế hoạch, mục tiêu của 6 tháng cuối năm và cả năm 2019. Đối với kịch bản kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2020 gắn với các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp phải xây dựng xong trước tháng 9/2019.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh để quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện; chủ động, tích cực giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, vụ việc khiếu kiện đông người; phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó làm rõ vai trò người đứng đầu, các bộ phận thường trực, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhất là các nội dung, lĩnh vực có nguy cơ, dễ phát sinh vấn đề phức tạp.

   Ngô Hà